Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги төмөндөгү квалификациялык талаптарга ылайык министрликтин ички кадрдык резервине кабыл алуу үчүн ачык конкурс жарыялайт!

18.04.2023

18 Apr 2023

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРЛИГИ 

Дареги: Бишкек ш., Московская көч.148

Министрликтин кадрлар резервине киргизүү үчүн төмөнкү квалификациялык талаптарга ылайык ачык тандоо конкурсун жарыялайт:

 

Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын бардык топторуна жалпы квалификациялык талаптар:

Административдик мамлекеттик улук кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

Кесиптик компетенциялары:

Билими:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

3) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4) “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Жөндөмдөрү:

- Чечимдерди кабыл алуу натыйжалуулугун арттыруу үчүн статистикалык маалыматтарды талдоо жана маалыматтарды даярдоо.

- Тесттик, графикалык жана таблица редакторлору менен иштөө.

- Файлдарды жана папкаларды түзүп, алар менен иштөө (аталышын өзгөртүү, көчүрүү, орундарын жылдыруу, өчүрүү жана калыбына келтирүү).

- Сырткы перифериялык түзмөктөрдү кошуу.

- Дисктин ичин тазалоо (архивдештирүү).

- Компьютердик жана социалдык тармактарда иштөө: маалымат издөө, алмашуу жана сактоо) (Интернет, эл. почта ж. б.):

- Электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү.

- Ар кандай браузерлер менен иштөө.

- Кеңсе техникалары менен иштей алуу:

- Көчүрмө аппараттары.

- Принтер.

- Сканер.

- Проектор же интерактивдик такта.

- Факс.

Административдик мамлекеттик кенже кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

Кесиптик компетенциялар:

Билими:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Жөндөмдөрү:

- Чечимдерди кабыл алуу натыйжалуулугун арттыруу үчүн статистикалык маалыматтарды талдоо жана маалыматтарды даярдоо.

- Тесттик, графикалык жана таблица редакторлору менен иштөө.

- Файлдарды жана папкаларды түзүп, алар менен иштөө (аталышын өзгөртүү, көчүрүү, орундарын жылдыруу, өчүрүү жана калыбына келтирүү).

- Сырткы перифериялык түзмөктөрдү кошуу.

- Дисктин ичин тазалоо (архивдештирүү).

- Компьютердик жана социалдык тармактарда иштөө: маалымат издөө, алмашуу жана сактоо) (Интернет, эл. почта ж. б.):

- Электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү.

- Ар кандай браузерлер менен иштөө.

- Кеңсе техникалары менен иштей алуу:

- Көчүрмө аппараттары.

- Принтер.

- Сканер.

- Проектор же интерактивдик такта.

- Факс.

 

Административдик мамлекеттик улук кызмат орундарына 

квалификациялык талаптар:

Кесиптик билим деңгээли:

- саламаттык сактоо тармагындагы менеджмент, эл аралык мамилелер, аймак таануу, юриспруденция багыттарындагы “саламаттык сактоо”, “гуманитардык илимдер” боюнча жогорку билими;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтардагы стажын кошкондо 1 жылдан кем эмес же тийиштүү кесиптик тармактагы иш стажы 3 жылдан кем эмес. 

3. Кесиптик компетенциялары:

Билими:

1) "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

2)“Кыргыз Республикасында саламаттык сактоо уюмдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3)“Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4) “Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; 

5) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы №233 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти;

6) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №249 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө жобосу;

- өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон көлөмдө билүүгө милдеттүү;

- компьютердик жана уюштуруу техникаларында, керектүү программалык  продуктылары менен иштөөнү билүүгө тийиш.

 

Административдик мамлекеттик кенже кызмат орундарына 

квалификациялык талаптар:

 

  1. Кесиптик билим деңгээли:

- «саламаттык сактоо», гуманитардык илимдер» эл аралык мамилелер, аймак таануу, юриспруденция; геодезия жана жерге орноштуруу, архитектура жана курулуш багыттары боюнча айыл чарбасы жана айыл чарба илимдери багыттары боюнча;

- “экономика жана башкаруу” боюнча жогорку билими; логистика, финансы и кредит, бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит,  менеджмент, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (мамлекеттик сатып алуулар боюнча окуудан өткөндүгү тууралуу сертификат болуусу керек). 

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талаптар коюлбайт. 

3. Кесиптик компетенциялары:

Билими:

1)“Кыргыз Республикасында саламаттык сактоо уюмдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

2)“Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) “Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; 

4) “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; 

5) “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; 

6) “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; 

- өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон көлөмдө билүүгө милдеттүү;

- компьютердик жана уюштуруу техникаларында, керектүү программалык  продуктылары менен иштөөнү билүүгө тийиш.

 

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди алып келүү керек:

– жеке арыз;

– резюме (электрондук дареги көрсөтүлүүгө тийиш), өмүр баяны (соттуулугу жок экендиги тууралуу маалымат көрсөтүлүүгө тийиш);

- негизги, кошумча (эгерде, бар болсо) билимин тастыктоочу документтеринин нотариалдык же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- эмгек китепчесинин (эгерде, иш стажы бар болсо) нотариалдык же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- окумуштуулук даражасы же окумуштуулук наамы тууралуу документтеринин көчүрмөсү (эгерде, бар болсо);

- аскер билетинин көчүрмөсү;

- паспортунун көчүрмөсү. 

Бардык документтер көктөмөгө тигилип, министрликтин new.med.кg сайтында жарыяланган күндөн тартып 10 календарлык күндүн ичинде (2023-жылдын 18-апрелинен тартып 2023-жылдын 28-апрелине чейин) Бишкек ш., Московская көчөсү 148 дарегиндеги Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Адам ресурстарын башкаруу, иш кагаздарын жүгүртүү жана укуктук колдоо башкармалыгына №3 кабинетке (саат 9.00дөн 18.00гө чейин) берилүүгө тийиш. Маалымат алуу үчүн телефон: +996 312 660548.

Жарыя Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин new.med.кg сайтына, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин www.mkk.gov.kg сайтына жайгаштырылды.

Эскертүү: Коюлган талаптарга туура келген конкурсанттар конкурска катышууга чакырылат. Байланыш телефондорун жана электрондук почталарын көрсөтүүлөрү зарыл.

Прикрепленные файлы:

Башка жарыялар

29.11.2023
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на зачисление в резерв кадров министерства согласно следующим квалификационным требованиям:

Квалификационные требования к административным государственным гражданским должностям центрального аппарата Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

Общие квалификационные требования ко всем группам административных государственных должностей:

Квалификационные требования к старшим административным государственным должностям:

Профессиональные компетенции:

Знание:

1) Конституция Кыргызской Республики;

2) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан»;

3) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

4) Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;

5) Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;

6) Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

Умения:

- Анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений.

- Работать с тестовыми, графическими и табличными редакторами.

- Создавать и работать с файлами и папками (переименовывать, копировать, перемещать, удалять и восстанавливать).

- Подключать внешние периферийные устройства.

- Очищать (архивировать) дисковое пространство.

- Работа в компьютерных и социальных сетях: поиск, обмен и хранение информации) (Интернет, эл. почта и т.д.):

- Получать и отправлять электронные письма.

- Работать с различными браузерами.

- Умения работать с офисной техникой:

- Копировальные аппараты.

- Принтер.

- Сканер.

- Проектор или интерактивная доска.

- Факс

Квалификационные требования к младшим административным государственным должностям:

Профессиональные компетенции:

Знание:

1) Конституция Кыргызской Республики;

2) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

Умения:

- Анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений.

- Работать с тестовыми, графическими и табличными редакторами.

- Создавать и работать с файлами и папками (переименовывать, копировать, перемещать, удалять и восстанавливать).

- Подключать внешние периферийные устройства.

- Очищать (архивировать) дисковое пространство.

- Работа в компьютерных и социальных сетях: поиск, обмен и хранение информации) (Интернет, эл. почта и т.д.):

- Получать и отправлять электронные письма.

- Работать с различными браузерами.

- Умения работать с офисной техникой:

- Копировальные аппараты.

- Принтер.

- Сканер.

- Проектор или интерактивная доска.

- Факс.

Квалификационные требования к старшим административным государственным должностям:

 1. Уровень профессионального образования:

- высшее образование “здравоохранение” по направлению “лечебное дело” по профилю фармакология; по направлению «фармация»;

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.

3. Профессиональные компетенции:

Знание:

-  Конституционный Закон Кыргызской Республики: «О государственном языке Кыргызской Республики»; 

-  Закон «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике»;

-  Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике»; 

-  Закон «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике»;

- Регламента Кабинета Министров Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года №233;

- Положения о Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 15 ноября 2021 года №249.

- владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

- владение компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами

Квалификационные требования к младшим административным государственным должностям:

 1. Уровень профессионального образования:

- высшее образование: «гуманитарные науки» по направлению лингвистика; «педагогическое образование» по направлению филологическое образование, педагогика; «социальные науки» по направлению социальная работа.

2. Стаж и опыт работы:

- без предъявления требований к стажу работы.

3. Профессиональные компетенции:

Знание:

- Закон «О государственном языке Кыргызской Республики»; 

- Закон Кыргызской Республики «Об образовании»; 

- Закон «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике»; 

- Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике»;

- Положения о Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 15 ноября 2021 года №249.

- владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

- владение компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

–  личное заявление;

– резюме (с указанием электронной почты), автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);

– копии документов, подтверждающих основное и дополнительное образование (при наличии), заверенные нотариально или по последнему месту работы;

– копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенная нотариально или по последнему месту работы;

– копии документов о присвоении ученой степени и ученого звания (при наличии);

– копия паспорта. 

-  согласие кандидата на предоставление, сбор и обработку его персональных данных в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере информации персонального характера.

            Все документы должны быть подшиты в скоросшиватель и представлены в Управление человеческими ресурсами, делопроизводства и правовой поддержки Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в течение 10 календарных дней со дня опубликования на сайте министерства new.med.кg (с 29 ноября 2023 года до 9 декабря 2023 года) по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 148, каб. № 3 (с 9.00 до 18.00), справки по тел.: 312 660548.

            Объявление размещено на сайтах Министерства здравоохранения Кыргызской Республики med.кg, Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики www.mkk.gov.kg.

Примечание: Конкурсанты, соответствующие требованиям, будут приглашены для участия в конкурсе. Необходимо указать контактные телефоны и электронные почты.

28.11.2023
Информация для руководителей организаций здравоохранения, оказывающие частные медицинские услуги

Уважаемые руководители организаций здравоохранения, оказывающие частные медицинские услуги                              (ОсОО, ЧП, ИП)!

 

 

     Центр электронного здравоохранения при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики доводит до вашего сведения: 

✔ Отчет № 11 «Отчет о деятельности организаций, лиц, занимающихся частной медицинской практикой» и также отчеты в соответствии с видом вашей деятельности по итогам 2023 года, принимаются только в электронном формате;

 

✔ Для получения доступа к онлайн отчетным программам необходимо перейти по ссылке, который указан ниже по территории расположения вашей организации здравоохранения; 

 

📞Получить консультацию по сдачи годовых отчетов можно у   

Мурзаевой Айнагуль Тургунбаевны (0312 662559 /0700167768/0772167768).

 

📍  г.Бишкек:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdhH7HnUmz7cpB4DmfkIY3_uYzhbMzKQ/edit?usp=sharing&ouid=117286143965198513270&rtpof=true&sd=true

📍 г.Ош: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m_DhWkBUHFN20FSbil7Efg0wdrBVjBr-/edit?usp=sharing&ouid=117286143965198513270&rtpof=true&sd=true

📍 Баткенская область:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_TVqfKK_nj4pup3XFVw-ZCe_zP88glmr/edit?usp=sharing&ouid=117286143965198513270&rtpof=true&sd=true

📍 Джалал-Абадская область:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r1qz9Vzq1OZzjL5-nksk3Crr-5Fx_N8d/edit?usp=sharing&ouid=117286143965198513270&rtpof=true&sd=true

📍 Иссык-Кульская область:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qgtTEvk2cWQQxsJ5yhCJExIJKFk6t1Km/edit?usp=sharing&ouid=117286143965198513270&rtpof=true&sd=true

📍 Нарынская область:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZyNEi4l5tVkl7fqH5fHzZ6gaUKxqh8nJ/edit?usp=sharing&ouid=117286143965198513270&rtpof=true&sd=true

📍 Ошская область:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mhxoPBzwEC9-AwshEGZGmWAChjlgFDFe/edit?usp=sharing&ouid=117286143965198513270&rtpof=true&sd=true

📍 Талаская область:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DnKGaxBj41uQ0zDs_tRTD1c2fDeUI6iy/edit?usp=sharing&ouid=117286143965198513270&rtpof=true&sd=true

📍 Чуйская область:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DnKGaxBj41uQ0zDs_tRTD1c2fDeUI6iy/edit?usp=sharing&ouid=117286143965198513270&rtpof=true&sd=true